1414 8875 021

1414 8875 021

بيمارستان مادران

بیمارستان تخصصی زنان و زايمان مادران از سال ۱۳۶۲ به منظور ارائه خدمات بهداشتی ،‌درماني و مراقبتي مطلوب به مادران و نوزادان بر مبنای اصول علمي، کرامت انسانی و بهره گيري از تجربيات ارزشمند پزشكان مجرب و تجهيزات نوين و روزآمد پزشكي آغاز به کار نموده است. اين بیمارستان هم اكنون در 9 طبقه شامل بخشهای فوق تخصصی و تخصصی  ،ICU ،  NICU ، PostNICU ،  IVF، اتاق های عمل ، لیبر(بلوک زایمان)، بخشهای بستری PostPartum (زایمان) ، زنان و زایمان و بخش های پاراکلینیکی آزمایشگاه ، پاتولوژی، رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی پیشرفته فعال می باشد و مفتخر به ارائه خدمات به بانوان و نوزادان مي باشد.

معرفي تيم مديريتي بيمارستان

جناب آقای دكتر اسماعيل زاده

مديرعامل بيمارستان

سرکار خانم دكتر شجاع ابيانه

مسئول فني/ ايمني و معاون درمان

جناب آقای گلستاني

مدير بيمارستان

سركار خانم خدادادي

مديرخدمات پرستاري

جناب آقای طاهرنژاد

مدير مالي

سرکار خانم دكتر باقري

مسئول فني داروخانه

سرکار خانم دكتر صامتي

مسئول فني آزمايشگاه و پاتولوژي

جناب آقای دكتر خسروي

مسئول فني راديولوژي و سونوگرافي

جناب آقای مهندس زالي

مسئول فناوري اطلاعات (IT)

سركار خانم دکتر میرشکاری

مسئول بهبود كيفيت و اعتباربخشي

سركار خانم عرب سرخی

کارشناس شیر مادر

سركار خانم صفاتي

سوپروایزر آموزشی، كارشناس کنترل عفونت و ایمنی بیمار

سركار خانم علي آبادي

مسئول اطلاعات سلامت ( پذيرش و مدارك پزشكي )

سركار خانم شاهسون

مسئول منابع انساني

سركار خانم انجمني

مسئول بهداشت محيط

سركار خانم رشیدی نژاد

سرپرستار ICU

سركار خانم مهندس محنتي

مسئول مهندسي پزشكي

سركار خانم رعیت

کارشناس مسئول تغذيه

سركار خانم نبی راوندی

سوپروايزر آزمايشگاه

جناب آقای مهندس ميرحبيبي

مسئول تاسيسات

جناب آقای نمكي

مسئول تداركات

سركار خانم بهنامی نژاد

سرپرستار بخش اورژانس

سركار خانم طاهرنژاد

سرپرستار بخش مهتاب

سركار خانم قاسمي

سرپرستار بخش ياس

سركار خانم شاهمیرزایی

مسئول بلوك زايمان

سركار خانم خدادادی

سرپرستار NICU

سركار خانم صبوري

سرپرستار نوزادان

سركار خانم مطهري

سرپرستار اتاق عمل