1414 8875 021

1414 8875 021

كلينيك تخصصي زنان: 

اقدامات تشخيصي درماني شامل پاپ اسمير، كرايوتراپي(فريز)، كولپوسكوپي، گذاشتن و برداشتن IUD مي باشد.

كلينيك تخصصي نوزادان: 

ویزیت نوزادان همه روزه بجز روزهای تعطیل ساعت 8 الی 13 –  واکسیناسیون نوزادان روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت 8 الی 13 

كلينيك فوق تخصص قلب و عروق كودكان و نوجوانان: 

آقاي دكتر علي اكبر جامي      دوشنبه ها ساعت 14 الي 15 (با تعيين وقت قبلي)

كلينيك داخلي: 

سركار خانم دكتر انصاري        يك شنبه ها 8-7 صبح

كلينيك جراحي عمومي: 

سركار خانم دكتر قاضي مغربي       سه شنبه ها 16:30- 15

جناب آقاي دكتر رحماني دانا        دوشنبه ها 16:00- 14:00

كلينيك شنوايي سنجي بصورت همه روزه بجز روزهاي تعطيل از ساعت 10-9 صبح آماده خدمت رساني مي باشد.  (TOAE) در اين كلينيك انجام ميشود.

كلينيك تغذيه و رژيم درماني و زيبايي:

 رژيم ديابتي، كليوي، تغذيه تكميلي، افزايش و كاهش وزن در اين كلينيك ارائه مي شود.

مسئول: سركار خانم مهرناز رعيت- روزهاي دوشنبه و چهارشنبه 10 الي 12 – شماره تماس داخلي 704

كلينيك آموزش شيردهي: 

مشاوره شيردهي، وضعيت هاي شيردهي، مشكلات پستاني، مشاوره ترويج تغذيه با شير مادر

مشاور:  سركار خانم فاطمه عرب سرخي- روزهاي زوج 10-8 صبح – شماره تماس : 09190698466 

كلينيك آموزشي كلاسهاي آمادگي زايمان طبيعي:

 بارداري ايمني و سالم-زايمان آسان و آگاهانه

مسئول:  سركار خانم سحر حداديان- روزهاي زوج ساعت 16 الي 18– شماره تماس 09361241822

روش هاي تعيين وقت ويزيت پزشكان در كلينيك هاي بيمارستان:

  • مراجعه حضوري
  • تماس تلفني در ساعات كاري از (8:30 تا 8) با شماره 88751414 – داخلي 629
  • اينترنتي به آدرس: www.madaranhospita