1414 8875 021

1414 8875 021

بخش نوزادان (Post NICU)

اين بخش مجهز به پيشرفته ترين تجهيزات پزشكي به روز مي باشد و جهت درمان اوليه نوزادان و تحت نظر گرفتن آنها و هچنين نوزادان انتقال يافته از بخش NICU ارائه خدمت مي نمايد.

در اين بخش، خدمات زير نيز ارائه مي شود:
فتوتراپي، واكسيناسيون، غربالگري نوزادان، مانيتورينگ، شنوايي سنجي، ثبت مشخصات نوزادان در سامانه ملي ايران، آموزش شيردهي به مادران و مادراني كه پس از ترخيص دچار مشكلات در شيردهي مي شوند، آموزش مراقبت بهداشتي از نوزادان، پاسخگويي 24 ساعته به مشكلات مادران و ….
ضمنا پزشك متخصص نوزادان، بصورت 24 ساعته (حتي تعطيلات) در كنار بخش مقيم مي باشد.

بخش نوزادان