1414 8875 021

1414 8875 021

آزمایشگاه (Laboratory)

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بيمارستان مادران با سابقه طولاني خدمات آزمایشگاهی به مراجعین فعالیت خود را در انجام تست های عمومی و بالینی ( بیوشیمی، هماتولوژی، میکروبیولوژی( عمومی)، هورمون شناسی ، …) ارائه می دهد.
اين مرکز كه مجهز به به روز ترين تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي مانند BT3500 و … ، با رعایت اصول علمی و اخلاقی و احترام به حقوق مراجعان و پزشکان در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه ، موارد زير را به عنوان اهداف کلی خود قرار داده‌است:


• به‌كارگيري ،همکاری و هماهنگی افراد توانمند و داراي ‌صلاحيت در تخصص های مختلف، براي اطمينان از انجام صحيح ودقیق فعالیت‌های مرتبط با انجام آزمایش، نگهداری و بهبود قواعد، درک اهداف و خط مشی کیفیت این مرکز توسط آنها و به‌ کارگیری صحیح مستندات مربوط به فعالیت های محوله
• ارتقاي سطح مهارت و كارايي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر
• انجام آزمایش‌ها با کیفیت مناسب
• توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با انجام آزمایشات، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات
• پيگيري به‌ موقع و مناسب شكايات احتمالي از سوي بيماران و مشتريان