1414 8875 021

1414 8875 021

اتاق عمل (Operation Room)

اتاق عمل هاي بیمارستان مادران در طبقه چهارم بيمارستان واقع است مجهز به انواع تجهيزات مدرن و به روز مانند دستگاه بيهوشي Dragger ، سيستم جراحي لاپاراسكوپي، هيستروسكوپي، تخت احياء نوزاد و ديگر امكانات و تجهيزات مورد نياز اتاق عمل مي باشد. علاوه بر آن وجود بخش و سيستم استريل مركزي (CSSD) و ريكاوري با امكانات و تجهيزات مدرن، بر ايمني درمان و مراقبت از بيماران مي افزايد.
ضمنا در تمامی اعمال جراحی علاوه بر پزشك معالج، متخصص بیهوشی، کمک جراح متخصص زنان و در همه سزارین ها متخصص نوزادان حین جراحی حضور دارند و متخصصين مذكور بصورت 24 ساعته و همچنين تعطيلات در بیمارستان مقیم می باشند.
اتاق عمل با جذب پرسنل کارآمد و حرفه ای در صدد ارائه خدمات عالی به بیماران محترم می باشد و تلاش دارد تا رضايتمندي بيماران، مدد جويان و همراهان ايشان را جلب نمايد.