1414 8875 021

1414 8875 021

رادیولوژی و سونوگرافی

اين بخش كه مجهز به دستگاه راديولوژي ديجيتال و دستگاه سونوگرافي مدرن SW80 مي باشد آماده ارائه خدمات زير ميباشد:
1. انجام سونوگرافي روتين ، اكوي قلب جنين ، غربالگري مرحله اول و دوم، بيوفيزيكال، داپلر توسط پزشك متخصص
2. راديولوژي مداخله اي شامل: تزريق به توده هاي تيروئيدي، آمنيوسنتز، سونوهيستروگرافي، نمونه برداري (از تيروئيد، پستان، كبد، كليه و پروستات) و تزريق متوتروكسات به منظور درمان حاملگي خارج از رحم، مايكروويو تراپي توده هاي تيروئيد و ….
3. انجام كليه گرافي هاي روتين و هيستروسالپنگوگرافي توسط كارشناس خانم