1414 8875 021

1414 8875 021

بخش یاس

اين بخش قابلیت پذیرش بیماران سزارینی و زایمان طبیعی را دارد که شامل اتاق هاي يك تخته مجهز به تخت کنترلی و پوزیشن (وضعیت) پذیر، سيستم اكسژن رساني سانترال، کات نوزاد و دیگر امکانات مورد نیاز بیمار مانند يخچال، تلويزيون، تخت ويژه همراه و … می باشد.
این بخش علاوه بر دارا بودن پرسنل مجرب و دلسوز، مجهز به اتاق ایزوله و نیز اتاق پره اکلامپسی و …. برای بیماران مربوطه می باشد.
همچنین اين بخش مجهز به ترالی pph ، ترالی کد، ساکشن پرتابل، مانیتور و وارمر جهت حفظ دمای نوزادان، اکسیژن مرکزی و … بوده و آماده ارائه خدمت به مادران عزيز، نوزادان ايشان و بيماران مربوطه ميباشد.