1414 8875 021

رویداد ها

یکم شهریور روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد.

جشن روز پزشک با حضور مدیرعامل محترم بیمارستان مادران جناب آقای دکتر اسماعیل زاده، جمعی از پزشکان، مدیریت محترم، سایر مسئولین و پرسنل زحمتکش بیمارستان برگزار گردید.