راهنمای برنامه ریزی فردی برای خودمراقبتی

چگونه برای خودمراقبتی برنامه ریزی کنیم؟ خودمراقبتي شامل اعمالي است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار كه مردم براي خود، فرزندان و خانواده‌شان انجام مي‌دهند تا تندرست بمانند، از سالمت ذهني و جسمي خود حفاظت كنند، نيازهاي اجتماعي و رواني خود را برآورده سازند، از بيماري‌ها يا حوادث پيشگيري كنند، ‌ناخوشي‌ها و وضعيت‌هاي مزمن را مراقبت كنند […]

نظام خودمراقبتی در سازمانها

خودمراقبتی سازمان‌یافته به مقوله هایی مانند خودمراقبتی و ارتقای سالمت، رویکردهای مختلفی میتوان داشت. رویکردی که در این بسته اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته، رویکردی است که میکوشد برنامه ای راهبردی در اختیار مدیران سازمانها قرار دهد تا آنها بتوانند عالوه بر افزایش اثربخشی سازمان خود، انگیزه خودمراقبتی را در کارمندان خود افزایش داده و […]

اهميت خوب در آغوش گرفتن و خوب پستان گرفتن

همه مادران به طور طبيعي و غريزي علاقمند به تغذيه فرزاندن خود با شير مادر هستند اما شيردهي و تغذيه شيرخوار با شير مادر فرآيندي است كه نياز به آموختن و كسب مهارتهاي لازم دارد. يكي از نكات مهم و ضروري كه مادران نياز دارند بياموزند وضعيت صحيح در آغوش گرفتن و پستان گذاشتن شيرخوار […]

روش صحيح شيردهي و دوشيدن شير

روش صحيح شيردهي: بدن شيرخوار روبروي مادر و در تماس نزديك به بدن او است. سر و گردن و تنه شيرخوار در امتداد يك خط مستقيم قرار بگيرد. صورت نوزاد روبروي پستان مادر و چانه اش به پستان چسبيده است. دهان كاملا باز و لب تحتاني (پايين) به طرف خارج برگشته است. مكيدن ها كند […]

اهميت خوب در آغوش گرفتن و خوب پستان گرفتن

مه مادران به طور طبيعي و غريزي علاقمند به تغذيه فرزاندن خود با شير مادر هستند اما شيردهي و تغذيه شيرخوار با شير مادر فرآيندي است كه نياز به آموختن و كسب مهارتهاي لازم دارد. يكي از نكات مهم و ضروري كه مادران نياز دارند بياموزند وضعيت صحيح در آغوش گرفتن و پستان گذاشتن شيرخوار […]

خطرات تغذيه مصنوعي و گول زنك (پستانك) براي نوزادان

شير مصنوعي يا شيرخشك فاقد عوامل ايمني بخش است. مصرف شير مصنوعي سبب ابتلا به چاقي و بيماريهاي قلبي در بزرگسالي مي شود. تركيب شير مصنوعي يكسان است و همانند شير مادر بر اساس نياز نوزاد تغيير نمي كند. شير مصنوعي در هنگام تهيه به سهولت آلوده مي شود. رشد نامناسب دندانها احتمال عفونت و […]

نمک و رسانه

نمک کمتر، زندگی بهتر »فشارخون اصلی ترین عامل مرگ ومیر در جهان است«؛ »نمک اصلی ترین علت افزایش فشار خون است«؛ »کاهش مصرف نمک، مقرون به صرفه ترین راه حل کاهش فشار خون است«؛ »مصرف نمک در ایران بیش از دوبرابر میزان مجاز است« و » حدود دو سوم نمک دریافتی مردم کشور ما از […]