1414 8875 021

اهميت خوب در آغوش گرفتن و خوب پستان گرفتن

پمفلت وضعیت صحیح بغل کردن همه مادران به طور طبيعي و غريزي علاقمند به تغذيه فرزاندن خود با شير مادر هستند اما شيردهي و تغذيه شيرخوار با شير مادر فرآيندي است كه نياز به آموختن و كسب مهارتهاي لازم دارد. يكي از نكات مهم و ضروري كه مادران نياز دارند بياموزند وضعيت صحيح در آغوش […]

روش صحيح شيردهي و دوشيدن شير

روش صحيح شيردهي: بدن شيرخوار روبروي مادر و در تماس نزديك به بدن او است. سر و گردن و تنه شيرخوار در امتداد يك خط مستقيم قرار بگيرد. صورت نوزاد روبروي پستان مادر و چانه اش به پستان چسبيده است. دهان كاملا باز و لب تحتاني (پايين) به طرف خارج برگشته است. مكيدن ها كند […]

اهميت خوب در آغوش گرفتن و خوب پستان گرفتن

مه مادران به طور طبيعي و غريزي علاقمند به تغذيه فرزاندن خود با شير مادر هستند اما شيردهي و تغذيه شيرخوار با شير مادر فرآيندي است كه نياز به آموختن و كسب مهارتهاي لازم دارد. يكي از نكات مهم و ضروري كه مادران نياز دارند بياموزند وضعيت صحيح در آغوش گرفتن و پستان گذاشتن شيرخوار […]

خطرات تغذيه مصنوعي و گول زنك (پستانك) براي نوزادان

شير مصنوعي يا شيرخشك فاقد عوامل ايمني بخش است. مصرف شير مصنوعي سبب ابتلا به چاقي و بيماريهاي قلبي در بزرگسالي مي شود. تركيب شير مصنوعي يكسان است و همانند شير مادر بر اساس نياز نوزاد تغيير نمي كند. شير مصنوعي در هنگام تهيه به سهولت آلوده مي شود. رشد نامناسب دندانها احتمال عفونت و […]