1414 8875 021

1414 8875 021

دسته‌بندی: خود مراقبتی

Our Blog

Flooring guide & inspiration

مراسم معارفه مدير پرستاري بيمارستان مادران

به گزارش روابط عمومي بيمارستان مادران كه در محل سالن همايش هاي بيمارستان و با حضور جمعي از اعضاي هيئت مديره،مديرعامل، رئيس و مديران بخش هاي مختلف بيمارستان برگزار گرديد و سركار خانم آرزو خدادادي به عنوان مدير جديد پرستاري بيمارستان مادران معارفه شد.و از زحمات سركار خانم كاظم پور تقدير بعمل آيد.

Read More

جشن روز پرستار

جشن روز پرستار با حضور اعضاي محترم هيئت مديره، مديرعامل، مديران، سرپرستاران و پرستاران

Read More