1414 8875 021

1414 8875 021

راهنمای ملاقات

  • ساعات ملاقات با بيماران همه روزه از ساعت 14:30 الی 16:30 می باشد .
  • ساعات ملاقات بخش مراقبت ویژه نوزادان (NICU) براي پدرو مادر نوزاد از 9 صبح تا 21 شب با هماهنگي بخش امكان پذير است.
    در ساعات ملاقات از ورود اطفال زير 7 سال به داخل بخشهاي بيمارستان ( به علت ضرورت رعايت سلامت كودكان ) جلوگيري به عمل مي آيد.