1414 8875 021

روغن و رسانه

روغن کمتر، زندگی بهتر

»مصرف بيش از حد روغن ها علاوه بر ايجاد چاقي، خطر ابتال به بيماريهاي قلبي عروقي و برخي از انواع سرطانها را افزايش ميدهد«؛ »روغنهاي نيمه جامد و چربيهاي جامد حاوی اسیدهای چرب اشباع و ترانس هستند
که سلامت را تهديد مي‌كند«؛ »انواع روغنهای مایع گیاهی که حاوی اسیدهای چرب ضروری اند، برای پيشگيري از بيماريهاي غیرواگیر مانند بیماری های قلبي عروقي و سرطانها مفیدند«؛ »برای سرخ کردن مواد غذايي، روغنهاي مخصوص سرخ كردن مصرف كنيد« و »رطوبت، نور، اكسيژن و مجاورت با فلزاتي مثل آهن و مس موجب تسريع فساد روغن ميشود.«
این بسته اطلاعاتی و آموزشی، با همکاری دفتر بهبود تغذیه جامعه آماده شده است عالوه بر 5 پیام اصلی که در بالا به آنها اشاره شد، حاوی پیامهای فرعی متعدد و توصیه هایی به رسانه ها و تقاضاهایی از آنها برای اصلاح وضعیت مصرف روغن در کشور است.

ادامه مطلب با عنوان هاي زير در فايل pdf

اولین پیام کلیدی: روغن علیه قلب
دومین پیام کلیدی: خطر روغنهاي جامد و نيمه جامد
سومین پیام کلیدی: منافع روغن های مایع گیاهی
چهارمین پیام کلیدی: ضرورت استفاده از روغن مخصوص برای سرخ كردن
پنجمین پیام کلیدی: عوامل فساد روغن
4 تقاضاي بهداشتي از رسانه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *