1414 8875 021

کاستن از هزینه های بیماری

وقتی بیمار شدن گران تمام می‌شود…

به تازگي معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اجالس روساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور اعالم كرد: »از 380 هزار مرگ در سال 1390 بالغ بر 92 هزار مرگ )25 درصد( مربوط به سکتههای قلبی، 43 هزار مرگ )13 درصد( مربوط به سکته های مغزی، 31 هزار مرگ )7 درصد( مربوط به حوادث و 30 هزار مرگ مربوط به سرطانها بوده و متاسفانه بیشترین تعداد مرگ ها به گروه سنی 15 تا 49 سال تعلق داشته است.«
دکتر سیاری افزود: »بار مالی ناشی از مرگ و میر و بیماریها در سال 1382 بالغ بر 16میلیارد دلار بوده که برابر با 13 درصد از تولید ناخالص ملی کشور است.« او افزود: »سالانه 2 هزار میلیارد تومان هزینه درمان بیماران مبتال به سرطان میشود که با جمع هزینه های غیرمستقیم درمان سرطانها )بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان(، رقمی حدود 8 هزار میلیارد تومان هزینه سرطان ها میشود.« و این در حالی است که 40 درصد از سرطانها قابل پیشگیری هستند. معاون بهداشت همچنین اظهار داشت: »تحرک ناکافی، سیگار کشیدن، دیابت، آلودگی هوا، کلسترول بالا، خطرات شغلی و مصرف مواد مخدر از مهمترین ریسک فاکتورهای فعلی سلامت در کشور هستند.« دکتر سیاری افزود: »5میلیون سیگاری داریم که سالانه 11 هزار نفر از آنان فوت می کنند.«

ادامه مطلب با سرتيتر هاي زير در فايل pdf

هشدار درباره سرطان
از تشخیص زودرس تا آموزش فراگیر
معرفی عوامل خطرساز
مقابله با عوامل خطرساز
نگذاریم عفونتها سرطان شوند
علایم هشداردهنده را بشناسیم
دو کلمه با مسوولان
دو کلمه با رسانه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *