1414 8875 021

1414 8875 021

کاستن از هزینه های بیماری

وقتی بیمار شدن گران تمام می‌شود…

به تازگي معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اجالس روساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور اعالم كرد: »از 380 هزار مرگ در سال 1390 بالغ بر 92 هزار مرگ )25 درصد( مربوط به سکته های قلبی، 43 هزار مرگ )13 درصد( مربوط به سکته های مغزی، 31 هزار مرگ )7 درصد( مربوط به حوادث و 30 هزار مرگ مربوط به سرطانها بوده و متاسفانه بیشترین تعداد مرگ ها به گروه سنی 15 تا 49 سال تعلق داشته است.«
دکتر سیاری افزود: »بار مالی ناشی از مرگ و میر و بیماریها در سال 1382 بالغ بر 16میلیارد دلار بوده که برابر با 13 درصد از تولید ناخالص ملی کشور است.« او افزود: »سالانه 2 هزار میلیارد تومان هزینه درمان بیماران مبتال به سرطان میشود که با جمع هزینه های غیرمستقیم درمان سرطانها )بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان(، رقمی حدود 8 هزار میلیارد تومان هزینه سرطان ها میشود.« و این در حالی است که 40 درصد از سرطانها قابل پیشگیری هستند. معاون بهداشت همچنین اظهار داشت: »تحرک ناکافی، سیگار کشیدن، دیابت، آلودگی هوا، کلسترول بالا، خطرات شغلی و مصرف مواد مخدر از مهمترین ریسک فاکتورهای فعلی سلامت در کشور هستند.« دکتر سیاری افزود: »5میلیون سیگاری داریم که سالانه 11 هزار نفر از آنان فوت می کنند.«

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *