1414 8875 021

فشار خون

فشار خون، قاتل خاموش

اسمش را گذاشته اند »قاتل خاموش«؛ بس که بی سروصدا پیشرفت میکند و آرام آرام کار را به جاهای باریک میکشاند. عوارضی هم که ایجاد میکند، یکی دو تا نیست؛ سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی، آنوریسم (اتساع عروقی)، تخریب شبکیه چشم و…
بله، از فشار خون حرف میزنیم؛ مشکل شایعی که از هر 5 بزرگسال، یک نفر به آن مبتالست و حدود یک میلیارد نفر در گوشه و کنار جهان با آن دست و پنجه نرم میکنند؛ یک میلیارد نفری که ساالنه 9 میلیون نفرشان به دنبال ابتال به عوارض لبی عروقی فشار خون، جان خود را از دست میدهند. به همین جهت، سازمان جهانی بهداشت در سال 2013 موضوع روز جهانی بهداشت را فشار خون بالا قرار داد و مارگرت چان، دبیر کل این سازمان، گفت: »هدف ما این است که به مردم درباره فشار خون آگاهی بدهیم تا آن را بشناسند و کنترلش کنند؛ چراکه شناختن آن، اولین گام در پیشگیری و کنترل آن خواهد بود.«

ادامه اين مطلب با عنوان هاي زير را در فايل pdf مشاهده كنيد.

فشارخون یعنی چه؟
چرا فشار خون باال میرود؟
فشار خون تحت تاثیر چه عواملی است؟
از کجا بفهمیم فشار خونمان باال رفته یا نه؟
فشارخون طبیعی چند است؟
تشخیص بیماری بر مبنای فشارخون اندازهگیریشده
افزایش فشار خون چه خطری دارد؟
از دست خودمان چه کمکی برمیآید؟
راهنمای اندازهگیری فشار خون
بخور نخورهای فشار خون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *