1414 8875 021

راهنمای برنامه ریزی فردی برای خودمراقبتی

چگونه برای خودمراقبتی برنامه ریزی کنیم؟

خودمراقبتي شامل اعمالي است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار كه مردم براي خود، فرزندان و خانواده‌شان انجام مي‌دهند تا تندرست بمانند، از سالمت ذهني و جسمي خود حفاظت كنند، نيازهاي اجتماعي و رواني خود را برآورده سازند، از بيماري‌ها يا حوادث پيشگيري كنند، ‌ناخوشي‌ها و وضعيت‌هاي مزمن را مراقبت كنند و نيز از سالمت خود بعد از بيماري حاد يا ترخيص از بيمارستان حفاظت كنند. خودمراقبتی به وضوح موجب افزایش كارآيي و مهارت‌هاي فردی می‌شود و يكي از مفاهيم اصلي برای تأکید بررفتار سالم است.

ادامه مطلب در فايل pdf‌ پيوست شده با عناوين زير

  • از کجا باید شروع کرد؟
  • تعيين مرحله تغيير رفتار
  • كسب آمادگي براي اقدام
  • ارزيابي مستمر برنامه خودمراقبتي
  • خود مراقبتی فیزیکی
  • خودمراقبتی روانشناختی
  • خودمراقبتی عاطفی
  • خودمراقبتی روحی – معنوی
  • خود مراقبتي شغلی / در محل کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *