1414 8875 021

1414 8875 021

نظام خودمراقبتی در سازمانها

خودمراقبتی سازمان‌یافته

به مقوله هایی مانند خودمراقبتی و ارتقای سالمت، رویکردهای مختلفی میتوان داشت. رویکردی که در این بسته اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته، رویکردی است که میکوشد برنامه ای راهبردی در اختیار مدیران سازمانها قرار دهد تا آنها بتوانند عالوه بر افزایش اثربخشی سازمان خود، انگیزه خودمراقبتی را در کارمندان خود افزایش داده و زمینه را برای حفظ و ارتقای سالمت آنها مهیا کنند.

ادامه مطلب در فايل pdf‌ پيوست شده با عناوين زير

خودمراقبتی سازمان‌یافته
آغاز خودمراقبتی از راس هرم
فعالیت در حوزه سالمت
ارتقای سالمت پویا؛ کانون توجه خودمراقبتی
حمایت از کارمندان سالم و فعال در زمینه خودمراقبتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *