1414 8875 021

1414 8875 021

نمک و رسانه

نمک کمتر، زندگی بهتر »فشارخون اصلی ترین عامل مرگ ومیر در جهان است«؛ »نمک اصلی ترین علت افزایش فشار خون است«؛ »کاهش مصرف نمک، مقرون به صرفه ترین راه حل کاهش فشار خون است«؛ »مصرف نمک در ایران بیش از دوبرابر میزان مجاز است« و » حدود دو سوم نمک دریافتی مردم کشور ما از […]

روغن و رسانه

روغن کمتر، زندگی بهتر »مصرف بيش از حد روغن ها علاوه بر ايجاد چاقي، خطر ابتال به بيماريهاي قلبي عروقي و برخي از انواع سرطانها را افزايش ميدهد«؛ »روغنهاي نيمه جامد و چربيهاي جامد حاوی اسیدهای چرب اشباع و ترانس هستند که سلامت را تهديد مي‌كند«؛ »انواع روغنهای مایع گیاهی که حاوی اسیدهای چرب ضروری […]

فشار خون

فشار خون، قاتل خاموش اسمش را گذاشته اند »قاتل خاموش«؛ بس که بی سروصدا پیشرفت میکند و آرام آرام کار را به جاهای باریک میکشاند. عوارضی هم که ایجاد میکند، یکی دو تا نیست؛ سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی، آنوریسم (اتساع عروقی)، تخریب شبکیه چشم و… بله، از فشار خون حرف میزنیم؛ […]

امید به زندگی

بسته آموزشی و اطلاعاتی امید به زندگی ژاپن یکی از کشورهایی است که بعد از جنگ جهانی دوم، شاخص »امید به زندگی« در آن به طرز چشمگیری افزایش یافت؛ به طوری که یک دهه بعد از جنگ، نرخ »امید به زندگی« ژاپنیها 13.7 سال بیشتر شد. دولت ژاپن در سالهای بعدی نیز توانست با افزایش […]